19 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Medezeggenschap

Nieuwbouw veiligheidsdiensten afgeblazen

De plannen voor de gezamenlijke huisvesting van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gaan de ijskast in....

SER: Verbeter arbeidsomstandigheden en meer arbopreventie!

Er is veel ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Op de eerste plaats door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie...

Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) opent op 1 juli 2022 zijn deuren. Rob van Lint, consultant bij ABDTOPConsult en voormalig inspecteur-generaal bij...

Symposium Meedoen met Medezeggenschap

Medezeggenschap van werknemers is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Deze wet biedt een hoogwaardig stelsel van medezeggenschap, maar in de praktijk blijkt dat de mogelijkheden van deze wet niet altijd even goed worden benut. Bovendien is voor goede medezeggenschap meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hoe worden de regels toegepast? Hoe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat?

Medezeggenschapverkiezingen

Met de toetreding tot de CMHF hoeven ODB leden geen handtekeningen meer te halen om zich verkiesbaar te stellen voor medezeggenschapscommissies van hun eenheden....

Medezeggenschap bij Defensie

Medezeggenschap bij defensie klinkt voor veel mensen als een tegenstrijdigheid. Hoe kun je een overlegstructuur aanbrengen in een organisatie die van een bevelstructuur afhankelijk is? Militairen kunnen immers moeilijk in het heetst van de strijd overleggen over de veiligheidsaspecten of het financieel beleid.