25 juli, 2024

Alle berichten met tag:

MC

Ere lid Nico van Delft

De ALV besloot afgelopen vrijdag 11-11-2022 unaniem, op voordracht van het Hoofdbestuur, Nico van Delft als Ere lid van de ODB te benoemen. Maar...

Verbetering veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen

Defensie neemt maatregelen om de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te verbeteren. Dit naar aanleiding van adviezen van de Inspectie Veiligheid...

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen. Werkgevers zoals Defensie zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen; stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen...

‘Ongewenst Gedrag? Niet Bij Mij Op Het Werk!’

Op maandag 6 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Stichting van de Arbeid een congres over ongewenst...

Symposium Meedoen met Medezeggenschap

Medezeggenschap van werknemers is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Deze wet biedt een hoogwaardig stelsel van medezeggenschap, maar in de praktijk blijkt dat de mogelijkheden van deze wet niet altijd even goed worden benut. Bovendien is voor goede medezeggenschap meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hoe worden de regels toegepast? Hoe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat?