16 juni, 2024

Alle berichten met tag:

loonschalen

CAO eisen Defensiebond en meer…

De CAO van het Defensiepersoneel loopt per 1 maart 2013 af. Onze vertegenwoordigers uit de vakbonden gaan dan weer aan de overlegtafel met de minister om een nieuwe CAO af te spreken. Is AL het personeel vertegenwoordigd? Nee, Alleen zij die bij een vakbond zitten en dan moet deze vakbond ook nog aangesloten zijn bij een van deze partijen: 1. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP); 2. de Christelijke Centrale voor Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP); 3. het Ambtenarencentrum (AC); 4. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).Omdat de ODB volgens de HDP niet is aangesloten is bij een van deze partijen en we toch de wensen van onze leden kenbaar willen maken volgen hier een aan tal eisen