landbouw

Nieuwe doelstelling SER: Bevorderen brede welvaart.

De doelstelling van de (Sociaal Economische Raad) SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en...

Zoeken naar bommen op Deelen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is maandag 22 augustus op Vliegbasis Deelen begonnen met het ruimen van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder dit...

Luchtvaartterrein Deelen onveilig!

1.000-ponders, 500-ponders en 100-ponders. Het gaat hier om vliegtuigbommen, gedropt in de Tweede Wereldoorlog. Meerdere exemplaren liggen nog steeds in de grond van het...

Boekbespreking: Klimaatgeneraal

Bouwen aan weerbaarheid. De verder oprukkende Russische troepen in Oekraïne is de reden dat voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp regelmatig op televisie...

ABP Investeert in de veerkracht van mens en milieu

Klimaatverandering en aantasting van het milieu hebben niet alleen gevolgen voor mens en natuur, maar ook voor de beleggingen van ABP. Met onze beleggingen...