18 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Koningshuis

Boekbespreking: Bernhards oorlog.

Een nieuwe, verhelderende kijk op de oorlogsgeschiedenis van prins Bernhard. Bernhards oorlog gaat over het wonderlijke en niet zelden spectaculaire leven van de Prins der...

Boeing 737 Opvolger PH-KBX

De Nederlandse regering kiest definitief voor de Boeing 737 BBJ Max als opvolger van de huidige PH-KBX. Het toestel kost de staat een slordige 89 miljoen euro, zo werd bekend. Het toestel krijgt als registratie PH-GOV (government).

Koninklijke 200ste Herdenking Slag bij Waterloo

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen op donderdag 18 juni 2015 in België de tweehonderdste herdenking bij van de Slag bij Waterloo. De Slag eindigde op 18 juni 1815, toen het Franse leger onder leiding van keizer Napoleon I werd verslagen door het leger onder bevel van de Hertog van Wellington. Dit leger bestond uit Britten, Duitsers, Nederlanders (Belgische en Nederlandse eenheden) en het Pruisische leger onder leiding van maarschalk Blücher.

Koningin Máxima doopt reddingboot KNRM

Hare Majesteit Koningin Máxima verricht woensdag 2 april 2014 in IJmuiden de doop van de Nh1816, een nieuw type reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).De nieuwe aanwinst gaat op den duur de Arie Visser klasse (10) vervangen. Het is het eerste reddingsvaartuig dat volledig onder Lloyds toezicht is ontworpen en gebouwd.

Nieuwe vlaginstructie

Op 30 april hoeft de vlag niet meer uit. Minister-president Mark Rutte heeft gisteren een nieuwe vlaginstructie uitgevaardigd. Dat was nodig na de troonsafstand van koningin Beatrix en de veranderingen ten aanzien van haar verjaardag, Koninginnedag en de introductie van Koningsdag op de verjaardag van koning Willem Alexander.

DAGORDER VAN ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM-ALEXANDER

Nu ik het Koningschap op mij heb genomen, wil ik mij richten tot u, Nederlandse militairen en burgers die samen onze krijgsmacht vormen. De Nederlandse krijgsmacht vervult een voorname rol in het voorkomen van oorlog, het verdedigen van onze vrijheid, het handhaven van vrede en recht en het behartigen van de belangen van het Koninkrijk.