15 juli, 2024

Alle berichten met tag:

kinderalimentatie

Is nihilstelling voor de kinderalimentatie mogelijk?

Met regelmaat wordt bij Dudink & Starink Advocaten gevraagd of de kinderalimentatie kan worden stopgezet. Daarvoor kunnen overigens honderden redenen worden aangevoerd. Kinderalimentatie is een wettelijke plicht, waaraan (bijna) niet valt te toornen. Toch wees het gerechtshof te Den Haag recentelijk een vonnis waarin werd aangegeven dat indien er kan worden aangetoond dat er echt geen draagkracht is, de man geen kinderalimentatie hoeft te betalen.

Bij schuldsanering geen voorrang voor kinderalimentatie

Na echtscheiding moest de man voor zijn minderjarige kinderen alimentatie betalen aan zijn ex-vrouw. Daarna is op de man de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Dat betekent dat hij gedurende die schuldsanering slechts kan beschikken over een door de rechter-commissaris vastgesteld vrij te laten bedrag. Dat bedrag blijft ter beschikking van de man en bedraagt 90% van de bijstandsnorm. In een alimentatieprocedure van de man tegen zijn ex-vrouw, stelt de man dat hij geen draagkracht meer heeft om de kinderalimentatie te betalen.

Bij lager inkomen, toch alimentatie (blijven) betalen, hoe werkt dat?

Naar aanleiding van het stukje over de militair die vanwege zijn studie minder alimentatie hoefde te betalen, zijn er bij Dudink en Starink Advocaten nogal wat vragen binnengekomen over hoe dat werkt. Het is daarom wellicht goed om dit uit te leggen aan de hand van een uitspraak van het Hof te Den Haag.