KG

Verbetering Pensioenwet nu! 

Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen.  En dat is ook nodig. Over hoe veilig mensen zich in Nederland...

Voorlichtingsdag Koepel Gepensioneerden druk bezocht 

Woensdag 25 oktober jl. organiseerde de Koepel Gepensioneerden (KG) een voorlichtingsdag voor haar lidverenigingen waaronder de Defensiebond ODB en de vereniging van eervol ontslagen...

ODB aanwezig Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden!

Woensdag 14 juni jl. hebben voorzitter ODB Danny van Hoewijk en aftredend voorzitter Erik Jurriëns een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van vakbond De...