25 mei, 2024

Alle berichten met tag:

kennismigranten

Actie Eerlijke Arbeidsmobiliteit EU Nodig

Nederlandse werknemers hebben soms te maken met oneerlijke concurrentie van goedkopere Europese werknemers. De ODB ontvangt regelmatig klachten van voormalig militairen over werkverdringing in de transportsector door goedkope buitenlandse (ongeklalificeerde) werknemers. Zelfs de Sociaal Economische Raad (SER) pleit daarom in zijn ontwerpadvies voor een actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU.