16 april, 2024

Alle berichten met tag:

Inzetbrief

ODB’s kijk op de inzetbrief van Defensie

Hedenmorgen, 4 november, hebben de voorzitters en onderhandelaars van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel uit handen van minister van Defensie Hennis-Plasschaert de defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg ontvangen. Na de ontvangst van de defensie-inzetbrief zijn er afspraken gemaakt over de eerste bijeenkomst voor de inhoudelijke behandeling van de inzetbrieven.

Minister Hennis nodigt Centrales uit om de defensie-inzetbrief te presenteren

Vrijdag 31 oktober heeft minister van defensie Hennis-Plasschaert de voorzitters en onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie uitgenodigd om de inzetbrief van de zijde van de werkgever in ontvangst te komen nemen. De overhandiging van de defensie-inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg zal plaatsvinden op 4 november.

Centrales sturen gezamenlijke inzetbrief aan Defensie

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie hebben vandaag hun gezamenlijke inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg bij de werkgever Defensie neergelegd. Het belangrijkste...

Tijd voor herstel

Eén oktober 2014, was het exact 580 dagen geleden dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie afliep. Mede omdat het Kabinet heeft aangegeven ruimte te zien voor loonsverbetering voor ambtenaren is de CMHF-sector Defensie van mening dat het meer dan de hoogste tijd is om aan te vangen met het proces dat moet leiden tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit past ook binnen de afspraken die gemaakt zijn tussen de minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel.