15 juli, 2024

Alle berichten met tag:

integriteitsschendingen

Rapport: Geen misstanden bij COID???

De commissie die meldingen van vermoedens van misstanden binnen de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) heeft onderzocht, constateert dat er geen sprake is van...

Integriteit Geldt Ook Voor Defensie

Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid (minder angst).

Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht

Op 26 februari lanceerde de Onderzoeksraad Integriteit Overheid haar nieuwe website www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl. Hierop vinden (ex-) medewerkers van Rijk, politie, defensie, provincie en zelfstandige bestuursorganen informatie over het veilig kunnen melden van vermoede integriteitsschendingen. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is als onafhankelijk onderzoek orgaan ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Onderzoeksraad onderzoekt vermoedens van integriteitsschendingen, brengt over de resultaten advies uit aan de betrokken overheidsinstanties en informeert ook de melders zelf daarover. De uitkomsten van een onderzoek met het bijbehorend advies zijn openbaar.