Immigratie- en Naturalisatiedienst

Koning Bezoekt Grensbewakers Marechaussee Hoek van Holland

Koning Willem-Alexander bezocht maandag 11 februari jl. de marechausseebrigade Zuid-Holland in Hoek van Holland. Hij...