HUMAN

\ OPROEP ///

Valt het bestaan van een Nederlands leger vandaag te verdedigen? Is een loopbaan als militair heden ten dage...