17 juli, 2024

Alle berichten met tag:

Heuvel 1120

Postuum bronzen kruis voor Korea -held Slager

"Tijdens zijn inzet in Korea heeft korporaal Pieter Berend Slager op de meest loffelijke wijze blijk gegeven van een moedig en beleidvol optreden. Daarom heeft het Zijne Majesteit behaagd hem - postuum - het Bronzen Kruis toe te kennen."