hergebruik

Krijgsmacht gaat groener, gezonder en emissieloos bouwen

Verschillende ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dat deden ze 30 oktober jl., op de eerste dag van...

Nieuwe doelstelling SER: Bevorderen brede welvaart.

De doelstelling van de (Sociaal Economische Raad) SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en...