16 april, 2024

Alle berichten met tag:

giftige stoffen

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor 1,3-butadieen

De SER is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen. De te toetsen waarde is 0,1 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over...