20 juni, 2024

Alle berichten met tag:

gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen Vanuit Buitenland … Neem Tijdig Actie!

De verkiezingen voor de gemeenteraad worden op woensdag 21 maart gehouden. Ook vindt op die dag een referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Bij dat referendum kan men een stem voor of tegen die nieuwe wet uitbrengen.