24 mei, 2024

Alle berichten met tag:

Functietoewijzing

Instemming centrales wijzigingen functie toewijzings proces

De Centrales van Overheidspersoneel hebben in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) ingestemd met een aanpassing van het functietoewijzingsproces. Met de nieuwe systematiek worden twee belangrijke punten weggenomen die leiden tot ongenoegen bij het personeel.