fuelcells

Krijgsmacht gaat groener, gezonder en emissieloos bouwen

Verschillende ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dat deden ze 30 oktober jl., op de eerste dag van...

ABP beantwoordt drie vragen over de verkoop van fossiel

Veel van onze (ABP) beleggingen in de producenten van fossiele energie zijn inmiddels verkocht. Wat leverde dat op? En is het wel handig om...

Minder fossiele brandstoffen bij Defensie

In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder dan in 2010. Het is 1 van de ambitieuze energiedoelstellingen die Defensie zich heeft...