24 juni, 2024

Alle berichten met tag:

Frederikkazerne . Aivd

Gezamenlijke Huisvesting AIVD & MIVD

De AIVD en MIVD krijgen gezamenlijke huisvesting. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hennis-Plasschaert van Defensie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten tot de bouw van een gezamenlijke locatie voor de AIVD en MIVD op de Frederikkazerne in Den Haag.