23 juli, 2024

Alle berichten met tag:

fred teeven

Senaat stemt in met nieuw toezicht op de advocatuur

Het nieuwe stelsel van toezicht op de advocatuur start met ingang van 1 januari 2015. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie aanvaard. Kern van het nieuwe toezicht is de vorming van een college van toezicht - een nieuw, intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en waarvan de landelijk deken voorzitter wordt. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter.

Kindvriendelijke gezinsvoorziening 1 oktober in gebruik

Gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) worden vanaf 1 oktober niet meer geplaatst in reguliere centra voor vreemdelingenbewaring of grensdetentie. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) neemt vanaf die datum een tijdelijke, kindvriendelijke gezinsvoorziening in Zeist in gebruik.

Alle camera’s in Nederland koppelen

Met regelmaat wordt er gevraagd hoe het juridisch zit met de wildgroei van camera’s langs op- en afritten en snelwegen. Vooral particulieren die camerabeveiliging in en om hun huis plaatsen, twijfelen vaak of dit mag.