16 juli, 2024

Alle berichten met tag:

externe contacten rijksambtenaren. SG A978

Defensiepersoneel niet langer eigen richtlijn rond externe contacten

Defensiepersoneel heeft niet langer een eigen richtlijn rond externe contacten van Rijksambtenaren. In plaats daarvan sluit Defensie zich aan bij de Rijksbrede herziene versie...