22 juni, 2024

Alle berichten met tag:

eindloonregeling

Afbouw fossiele beleggingen!

We blijven werken aan het afbouwen van de resterende beleggingen in producenten van fossiele energie. Op 30 juni 2023 was er nog €5,4 miljard...

Pensioenkamer ABP accordeert Militaire Pensioenregeling 2015

Op basis van de nieuwe wettelijke fiscale eisen, ‘Witteveen 2015’, moet de Militaire Eindloonregeling worden aangepast. De onderhandelingen over de aanpassing van de Militaire Eindloonregeling vinden plaats binnen de overlegsector Defensie, tussen de werkgever Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel CMHF, ACOP, CCOOP en AC. Het onderhandelaarsakkoord is 9 oktober in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur.