9 december, 2023

dummy-begroting

Meer Budget Voor Materieel

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Grote defensieprojecten en materieelaankopen zijn niet van vandaag op morgen