23 juli, 2024

Alle berichten met tag:

Dekkingsgraad

Afbouw fossiele beleggingen!

We blijven werken aan het afbouwen van de resterende beleggingen in producenten van fossiele energie. Op 30 juni 2023 was er nog €5,4 miljard...

Kleine Verbetering Financiële Positie ABP

Zoals ABP er nu voor staat, blijven de pensioenen gelijk in 2019. Want het tweede kwartaal van 2018 laat voor ABP weer plusjes zien. We pakken daarmee de voorzichtig stijgende lijn, die onderbroken werd in het eerste kwartaal, weer op. De dekkingsgraad, het rendement en ook het vermogen verbeteren licht. De beleidsdekkingsgraad, belangrijk voor verhoging en verlaging van het pensioen, komt met bijna 104% dicht bij het minimaal vereiste niveau.

Dekkingsgraad ABP Langzaam Omhoog

In het tweede kwartaal verbeterde de financiële situatie van ABP heel licht. De actuele dekkingsgraad steeg naar 101,3%. De beleidsdekkingsgraad was 96,3%. Voor waardeoverdracht...

Laat U Bijpraten Over Uw Pensioen!

Fiscaal kader - financieel toetsingskader - dekkingsgraad - herstelplan. Waarschijnlijk heeft u over deze zaken gelezen of gehoord, maar wat betekenen ze voor u als deelnemer? Als u dacht dat de grootste wijzigingen zijn geweest dan vergist u zich. Laat u bijpraten!