15 juli, 2024

Alle berichten met tag:

defensiepolitiek

EU top wil Europa militair op de wereldkaart zetten

In december 2013 buigde de Europese Raad zich over de defensiepolitiek van de EU. Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, publiceerde daarover in juli 2013 een voorbereidend rapport. De inhoud daarvan sluit nauw aan bij de pleidooien van de verschillende Europese 'think tanks' van de 'veiligheidsgemeenschap' en de militaire industrie om de EU militair nog sterker op de wereldkaart te zetten.