defensiepersoneel

Onderhandelaarsakkoord vakcentrales 2023

Op vrijdagmiddag 3 november jl. zijn Defensie en de vakcentrales (AC, ACOP, CCOOP, CMHF) tot een onderhandelaarsresultaat gekomen over de arbeidsvoorwaarden in 2024. Vanwege...

Bijzondere beloning voor Defensiepersoneel.

De oorlog in Oekraïne trekt een zware wissel op Defensie. Veel medewerkers van Defensie merken dat er meer van hen wordt gevraagd. Deze werklast...

Pakt Defensie Het Verval Aan?

De 22-jarige militair uit Avenhorn die op 23 juli dit jaar overleed na een parachutesprong, is om het...

CAO Onderhandelingen Door Vakcentrales Opgeschort

Het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakcentrales (AC, CCOOP, ACOP, CMHF) loopt opnieuw vertraging op. Reden is dat de

“Defensie: Toon Goed Werkgeverschap!”

In deze tijden van onduidelijkheid zijn er duidelijke antwoorden nodig, antwoorden over hoe nu verder. Het vastgelopen overleg...

Eindbod vakcentrales Defensie afgewezen

De ALV van de ODB is het volledig met de afwijzing eens! Want alle slechte voorstellen in het eindbod werken heel lang door, veel langer dan 'het jaartje' wat de minister u wil laten geloven. Er wordt geen perspectief geboden voor het personeel.

Boodschap minister Hennis: geen geld, geen ambitie, geen visie

Minister Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) heeft ondanks vele toezeggingen een visie gepresenteerd op haar beleidsprogramma. Uit deze “nota” blijkt dat alleen financiële tekorten en extra bezuinigingen de leidraad blijken te zijn. Een direct gevolg van de nota ‘In het belang van Nederland’, is een halvering van het huidige ambitieniveau door het terugdringen van de operationele capaciteit. De minister noemt dat ingrijpend, de ODB en GOV|MHB zien dat als een understatement, het betreft de zoveelste ordinaire bezuiniging op het defensiepersoneel.