19 juli, 2024

Alle berichten met tag:

Defensie problemen 2023

Verslag 31ste Ledenvergadering ODB

Opening De voorzitter ODB Danny van Hoewijk opent de vergadering om 10:00 uur.  De agenda wordt zonder wijzigingen door de ALV goedgekeurd. Daarna worden de...