15 juli, 2024

Alle berichten met tag:

Deelakkoord

1e Deelakkoord Feit

Drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel én Defensie stemmen in met de uitkomst van de eerste onderhandelingsronde in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarmee is het eerste deelakkoord een feit. Donderdag 16 april, tijdens de formele terugkoppeling van de achterbanraadplegingen over het eerste deelresultaat, bleken zowel de achterban van de Minister van Defensie (het Kabinet) als de achterban van drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel in te stemmen met het eerste deelresultaat.

CMHF Sector Defensie leden voorlichting

De komende weken zal het bestuur van de CMHF-sector Defensie, waarbij de ODB is aangesloten, op verschillende locaties in het land de leden voorlichten over het eerste deelresultaat in de CAO-onderhandelingen.

Deelraden Unaniem Akkoord

De deelraden van de ODB hebben na een week lang overleggen, bellen en vergaderen unaniem besloten akkoord te gaan met het deelakkoord dat de centrales AC, ACOP, CMHF en CCOOP tot nu toe hebben bereikt. Het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur gingen al eerder akkoord.

Deelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie

Na veel onderhandelen is het eerste akkoord eindelijk bereikt. Een deelakkoord, dat wel. Dus wordt vervolgd. Zoals gezegd een zuinig Haags bakkie, maar het begin na een jarenlange stilte is er. Alle partijen in het overleg zijn de volgende punten overeengekomen.