14 juli, 2024

Alle berichten met tag:

DCR

Wet Verbetering Poortwachter en COVID-19

Defensie is nog steeds gehouden aan verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat re-integranten in het 2e ziektejaar recht hebben op...