23 april, 2024

Alle berichten met tag:

CTIVD

Is Modernisering Wetgeving Inlichtingendiensten Noodzakelijk?

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Met het wetsvoorstel moderniseert het kabinet opnieuw...

MIVD Krijgt Mager Zeventje

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht hoe de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) gestalte geeft aan de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten. Het beeld van de Commissie is over het algemeen positief omdat de MIVD "in de regel" voldoet aan de wettelijke voorschriften. De Commissie constateert een beperkt aantal onrechtmatigheden. De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie richten zich op aanpassing van het interne beleid waaronder de procedure en het niveau van besluitvorming inzake het verstrekken van (persoons)gegevens.