15 juli, 2024

Alle berichten met tag:

convenant

Krijgsmacht gaat groener, gezonder en emissieloos bouwen

Verschillende ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dat deden ze 30 oktober jl., op de eerste dag van...

Veiligheidsregio Zeeland en Defensie sluiten convenant

Veiligheidsregio Zeeland en Defensie ondertekenden vandaag te Middelburg een convenant voor verdere samenwerking op het gebied van maritieme incidentenbestrijding en crisisbeheersing in de Zeeuwse Delta. Defensie stelt binnen dit convenant faciliteiten van Marinekazerne Vlissingen beschikbaar in geval van grote calamiteiten.