24 mei, 2024

Alle berichten met tag:

compensatie

Nieuws over de AOW-leeftijdcompensatie.

1. Wat is een AOW-gat? De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op naar 67 jaar in 2024. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Oud-Defensiemedewerkers krijgen...

ABP belegt in ‘corona-obligatie’

ABP belegt €13 miljoen in een obligatie waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de corona-crisis. Daarbij gaat het onder andere om het...

Terugbetaling Aan Militairen

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een VUT-equivalente premie. Dit was een solidariteitsheffing die militairen moesten betalen....

ANW-compensatie tot 1 mei

Het ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige aanvulling op de Algemene nabestaandenwet (Anw-compensatie) te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat u tot 1 mei recht houdt op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Na 1 mei geldt een uitzonderingsregeling.

AOW-gat: Ingevuld maar niet aangevuld!

Minister van Defensie Hennis heeft in haar brief aan de Tweede Kamer van 1 februari jl. een nadere uitleg gegeven over de financiële maatregelen...

Uitleg Aanvullende Compensatie AOW-gat

Zoals toegezegd heeft minister van Defensie Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over het besluit om – indien noodzakelijk – een aanvullende...