commissie Borstlap

Na 25 jaar aarzelend begin van herstel erkenning Dutchbat III

Minister Ank Bijleveld-Schouten neemt de aanbevelingen over van de commissie Borstlap, zo liet ze de Kamer 10 februari jl. weten. De adviezen gaan over...