College voor de rechten van de mens

CVRM: Geen Leeftijdsdiscriminatie Bij Toekenning Opleidingsbudget

Defensie maakt geen verboden onderscheid naar leeftijd bij de toekenning van een individuele opleidingsaanspraak voor militairen (Artikel...

AOW-gat gewezen militairen is leeftijds discriminatie

De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen (UGM) op 65 jaar.