23 juli, 2024

Alle berichten met tag:

CBS

2028 stijgt uw AOW-leeftijd met drie maanden

De leeftijd waarop Nederlanders recht op Algemene Ouderdoms Wet (AOW) hebben, gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.    Tweede...

24ste ALV past contributie aan

Vrijdag 21 augustus jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) haar “uitgestelde” jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Net als in 2019 in de gastvrije sociëteit...

De vakbond heeft juist jongeren meer te bieden!

De laatste vijftien jaar is het aantal vakbondsleden in absolute zin vrijwel stabiel, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar omdat steeds meer mensen aan het werk zijn, is de organisatiegraad per saldo gedaald van ruim een kwart van alle werknemers in 2000 tot 20% in 2011 dat aangesloten is bij een vakbond. De terugloop van de organisatiegraad komt doordat er minder werkende vakbondsleden zijn, terwijl de beroepsbevolking is toegenomen.