Caribisch Nederland

Stelsel Crisisbeheersing en Brandweerzorg beter voorbereid op toekomst

Hoe zorgen we dat de crisisbeheersing in Nederland toekomstbestendig blijft? De minister van Justitie en Veiligheid heeft 6 december 2022 de contourennota Versterking Crisisbeheersing...