21 april, 2024

Alle berichten met tag:

CAO Defensie

Uitvoerings Overeenkomst Loonruimte Sector Defensie

Defensie en de meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel hebben donderdag 10 september jl. overeenstemming bereikt over de wijze waarop de loonruimte als gevolg van de bovensectorale loonruimteovereenkomst wordt verdeeld. Deze uitvoeringsovereenkomst moet nog worden bekrachtigd in het Sector Overleg Defensie.

Deelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie

Na veel onderhandelen is het eerste akkoord eindelijk bereikt. Een deelakkoord, dat wel. Dus wordt vervolgd. Zoals gezegd een zuinig Haags bakkie, maar het begin na een jarenlange stilte is er. Alle partijen in het overleg zijn de volgende punten overeengekomen.