21 juni, 2024

Alle berichten met tag:

calamiteiten

Veiligheidsregio Zeeland en Defensie sluiten convenant

Veiligheidsregio Zeeland en Defensie ondertekenden vandaag te Middelburg een convenant voor verdere samenwerking op het gebied van maritieme incidentenbestrijding en crisisbeheersing in de Zeeuwse Delta. Defensie stelt binnen dit convenant faciliteiten van Marinekazerne Vlissingen beschikbaar in geval van grote calamiteiten.