28 mei, 2024

Alle berichten met tag:

bewaarplicht

Wet Bewaarplicht Telecommunicatie Gegevens Onder Vuur

Op 18 februari 2015 vindt bij de Rechtbank Den Haag een kort geding plaats tegen de Staat over de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens. Dit werd afgelopen december reeds aangekondigd. In het kort geding eist een brede coalitie van organisaties en ondernemingen dat de wet buiten werking wordt gesteld omdat deze een aantal grondrechten schendt. Volgens de eisende partijen is de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens in strijd met fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen. Dat was vorig jaar ook het oordeel van zowel de Raad van State als het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse regering weigert niettemin de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking te stellen.