24 februari, 2024

Alle berichten met tag:

Bestuur

Jaarverslag ODB 2012

De ODB heeft misschien wel één van de roerigste perioden achter de rug in haar bestaan, maar ook één die de bond een grote stap naar voren heeft doen zetten, en die voor onze leden van groot belang was.

Stichting VEDM

De stichting VEDM omschrijft haar doelstelling als volgt: Het verlenen van hulp aan militairen en hun gezinnen op zowel materieel als immaterieel gebied. De ondersteuning geldt ook voor burger defensie-ambtenaren, voormalig militairen en burger defensie-ambtenaren en de nagelaten betrekkingen van deze categorieën.

ABP-bestuursleden geven antwoord op uw vragen

ABP heeft de maatregelen aangekondigd die nodig zijn om zijn financiële positie te verbeteren. Over die maatregelen hebt u beslist een mening of vragen. 'Live'...

Nieuwe bestuursvoorzitter ABP begint aan mega klus

15 september jl. maakte het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bekend dat Drs. Henk Brouwer per 1 januari 2012 de nieuwe bestuursvoorzitter wordt van het...