11 december, 2023

BENOPS

Stichting NGID organiseert themareünie

5 oktober jl. werd de Stichting NGID opgericht. Aanleiding was de succesvolle ontmoetingsreünie van 18 mei jl. Na deze reünie zijn enkele oud NGID’ers bij elkaar gekomen en hebben een interim-bestuur gevormd met het doel deze stichting op te richten.