23 juni, 2024

Alle berichten met tag:

Armoede

Zet de vergrijzing op de politieke agenda!

Begin januari is de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 met haar rapport naar buiten gekomen. Vergrijzing is hierin naast migratie een belangrijk thema. “De vergrijzing...

IAO Bezorgt Over Explosieve Armoede EU

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) schetst geen fraai beeld van het besparingsbeleid in Europa. Een kwart van de bevolking - of 123 miljoen mensen - lijdt onder de armoede. Zelfs een groei 15 tot 25 miljoen mensen onder de armoedegrens als de koers van de Europese Unie (EU) niet wijzigt.

‘Armoede voor ex-militairen’

De regering besloot in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd en de daarbij behorende AOW-uitkering op te trekken van 65 naar 67jaar. Door deze wetswijziging komen vele duizenden ex-militairen letterlijk in een armoede val terecht.