19 april, 2024

Alle berichten met tag:

arbeidsmarkt

SER: prioriteit duurzame maakindustrie!

Verduurzaming van de maakindustrie, waar Defensie als opdrachtgever deel van uitmaakt in Nederland, is essentieel om de klimaat- en circulariteitsdoelstellingen te behalen. Een vitale...

Flexibilisering van de arbeidsmarkt alleen goed voor hoog opgeleiden

Flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft twee nadelen. Laagopgeleiden profiteren er niet van en de loyaliteit met het bedrijf (lees defensie) wordt minder. Het zou goed zijn als het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid zou nemen door op de arbeidsmarkt een nieuwe koppeling te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid. Al geruime tijd hebben overheid en vakbonden ingezet op een vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Je zou dit ook kunnen vergelijken met de debatten over het langer doorwerken van oudere werknemers en de aanzienlijke versobering van het stelsel van sociale zekerheid waaronder die van het pensioen.

SER gaat minister SZW adviseren over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

De minister van SZW wil advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt. De nadruk komt meer te liggen op het voorkómen van werkloosheid, zodat mensen niet langdurig afhankelijk zijn van een WW-uitkering.

Veteranenlezing 2013

Namens de ODB was Erik Jurriëns (voorzitter) aanwezig bij de Veteranenlezing 2013 in Den Haag. De jaarlijkse lezing is opgezet door het Veteraneninstituut om één keer per jaar diepgaand van gedachten te wisselen over fundamentele thema's die het veteranendomein raken. De lezing werd dit keer gehouden in Madurodam, onderwerp was Veteranen op de arbeidsmarkt.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt alleen goed voor hoog opgeleiden

Flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft twee nadelen. Laagopgeleiden profiteren er niet van en de loyaliteit met het bedrijf (lees defensie) wordt minder. Het zou goed zijn als het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid zou nemen door op de arbeidsmarkt een nieuwe koppeling te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid. Al geruime tijd hebben overheid en vakbonden ingezet op een vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Je zou dit ook kunnen vergelijken met de debatten over het langer doorwerken van oudere werknemers en de aanzienlijke versobering van het stelsel van sociale zekerheid waaronder die van het pensioen.