5 december, 2023

ANPR

Minister Wijzigt ANPR-wetsvoorstel

Marechaussee en politieambtenaren krijgen pas toegang tot kentekengegevens na een bevel van de officier van justitie. Daarmee komt er een extra waarborg voor de...