ambtenaren

Bovensectoraal Akkoord Loonsverhoging (rijks)ambtenaren

Het Kabinet en de centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie en defensiepersoneel.