23 juni, 2024

Alle berichten met tag:

afstempeling

ABP…erop of eraf

De Deelnemersraad en het ABP-bestuur hebben op donderdag 28 november 2013 overeenstemming bereikt over de hoogte van de premie en indexatie voor 2014. Premie en indexatie hangen beide af van de hoogte van de dekkingsgraad op een peildatum. Deze peildatum was 31 oktober 2013 en toen bedroeg de dekkingsgraad 106,2%. Dat is net boven de grens van 104,2% die minimaal nodig is voor enige vorm van indexatie. Echter er komt nog een tweede peilmoment.