23 juni, 2024

Alle berichten met tag:

Advocaten

Subsidie voor mediation

De juridische dienstverlening van de ODB werd om hulp gevraagd bij een geschil tussen een aannemer en een lid (aanvullend lidmaatschap) dat ging over...

Senaat stemt in met nieuw toezicht op de advocatuur

Het nieuwe stelsel van toezicht op de advocatuur start met ingang van 1 januari 2015. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie aanvaard. Kern van het nieuwe toezicht is de vorming van een college van toezicht - een nieuw, intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en waarvan de landelijk deken voorzitter wordt. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter.