11 december, 2023

advies

Heeft U spaargeld!!!

En is dit door de belastingdienst de afgelopen jaren belast? Over uw spaargeld, welk bij de Belastingdienst in box 3 wordt belast, is de afgelopen...

Sportschoenen

In de Defensienota 2022 is vanaf 2024 3,7 miljoen per jaar gereserveerd voor de verstrekking van sportschoenen aan militairen. Dit budget wordt structureel overgeheveld...

SER-advies: Wet “Flexibel werken” & Wet “Werken waar je wilt” aanpassen.

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap...

Thuiswerkvergoeding

Met het oog op een eventuele volgende lockdown en de wetswijzigingen in acht nemend, het volgende:ThuiswerkvergoedingWerkgevers mogen vanaf 1 januari 2022 een onbelaste vergoeding...