19 april, 2024

Alle berichten met tag:

2015

Uitvoerings Overeenkomst Loonruimte Sector Defensie

Defensie en de meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel hebben donderdag 10 september jl. overeenstemming bereikt over de wijze waarop de loonruimte als gevolg van de bovensectorale loonruimteovereenkomst wordt verdeeld. Deze uitvoeringsovereenkomst moet nog worden bekrachtigd in het Sector Overleg Defensie.

Indië Herdenking Roermond 2015

Voor de 28ste maal hebben bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in stadspark Hattem duizenden militairen en oud militairen, nabestaanden en familieleden in aanwezigheid van de Minister-president Mark Rutte op zaterdag 5 september jl. in Roermond de jaarlijkse herdenking bijgewoond.

Marinedagen 2015: ‘Zo wijd de wereld strekt’

De Koninklijke Marine opent op 4 en 5 juli haar poorten voor het publiek. Dit jaar hebben de Marinedagen als thema ‘zo wijd de wereld strekt’. De Koninklijke Marine wordt wereldwijd ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. Het thema is tevens de wapenspreuk van het Korps Mariniers, dat dit jaar 350 jaar bestaat. Ook de ODB is op deze dagen te bezoeken in de grote tent op het haventerrein. Met onze vrijwilligers en kaderleden kunt u over allerlei onderwerpen van gedachten wisselen.

Nederlandse Veteranendag 2015

Aanstaande zaterdag, 27 juni, wordt in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister van Defensie Hennis-Plasschaert in Den Haag de elfde editie van de Nederlandse Veteranendag gevierd.

1e Deelakkoord Feit

Drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel én Defensie stemmen in met de uitkomst van de eerste onderhandelingsronde in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarmee is het eerste deelakkoord een feit. Donderdag 16 april, tijdens de formele terugkoppeling van de achterbanraadplegingen over het eerste deelresultaat, bleken zowel de achterban van de Minister van Defensie (het Kabinet) als de achterban van drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel in te stemmen met het eerste deelresultaat.

Deelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie

Na veel onderhandelen is het eerste akkoord eindelijk bereikt. Een deelakkoord, dat wel. Dus wordt vervolgd. Zoals gezegd een zuinig Haags bakkie, maar het begin na een jarenlange stilte is er. Alle partijen in het overleg zijn de volgende punten overeengekomen.

NIEUWJAARS RECEPTIE

Dinsdag 6 januari 2015 was het bestuur van de ODB uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de MOOC. Het bestuur was vertegenwoordigd door 4 leden waarvan een aantal met hun echtgenoten. De nieuwjaarsrecepties door het gehele land hebben te kampen met een kleine opkomst, zo ook in de MOOC. Edoch door de kleine opkomt was het, misschien juist daarom, toch een gezellige boel.