17 juli, 2024

Reglementen Onafhankelijke Defensiebond.

Het huishoudelijk reglement van de ODB bestaat uit een aantal regels en richtlijnen (detaillering) in aanvulling op de wet en de statuten. Hierin staan afspraken, normen & waarden, en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Dit reglement kan aangepast worden zonder tussenkomst van een Notaris. Ons HHR verschilt op een aantal onderdelen met die van andere vakorganisaties met name de paragraaf 7 en paragraaf 13.

Het huishoudelijk reglement van de ODB bestaat uit een aantal regels en richtlijnen (detaillering) in aanvulling op de wet en de statuten. Hierin staan afspraken, normen & waarden, en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Dit reglement kan aangepast worden zonder tussenkomst van een Notaris. Ons HHR verschilt op een aantal onderdelen met die van andere vakorganisaties met name de paragraaf 7 en paragraaf 13.

De ODB heeft een klacht en adviescommissie (KAC) ,deze heeft ook een eigen reglement waarin nauwkeurig beschreven staat hoe een lid een klacht kan indienen en hoe deze behandeld wordt. Ook hierin is de ODB uniek in de geboden service. Dit reglement kan aangepast worden zonder tussenkomst van een Notaris. Ons RKAC is een uitstekende service voor de ODB wat betreft correcte afhandeling van een klacht.

De ODB kan niet zonder een financiële controle commissie, ook deze selecte ploeg heeft haar eigen reglement gekregen. Het is het meest liberale reglement van de ODB en geeft de commissie daardoor alle vrijheid om te handelen. Dit reglement kan aangepast worden zonder tussenkomst van een Notaris.

Select 2024Select 2024